Årsmøte i Ås IL 2016

Onsdag 30.mars kl 19.00 på Klubbhuset

Saker

Sak 1:
Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3:
Valg av dirigent/ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4:
Tildeling av Torstein Bjørges Minnepris og hederspris for prestasjoner i Special  Olympics 2015


Pause med foredrag om doping i idrettsmiljøer ved kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge (se egen sak om dette)
Pizza og mineralvann.


Sak 5:
Behandle Ås ILs årsmelding for 2015
Årsmelding Ås IL 2016 (.pdf)

Sak 6:
Behandle Ås ILs regnskap i revidert stand, inkludert gruppenes regnskaper.
Resultatregnskap 2015 Hovedlaget (.pdf)
Ås ILs resultatregnskap 2015 – konsernregnskap (.pdf)
Regnskap 2015 Orientering (.pdf)
Regnskap 2015 Ski (.pdf)
Regnskap 2015 Friidrett (.pdf)
Regnskap 2015 Håndball (.pdf)
Regnskap 2015 Svømming (.pdf)
Regnskap 2015 Basket (.pdf)
Regnskap 2015 Friskis&Svettis (.pdf)

Sak 7:
Fastsette Ås ILs medlemskontingent for 2017.

Sak 8:
Vedta Ås ILs budsjett for 2016
Ås IL – Budsjett 2016 (.pdf)

Sak 9:
Vedta ny lov for Ås IL
Ny lov for Ås idrettslag (.pdf)

Sak 10:
Valg