Slutt på organiserte gåturer

De organiserte gåturene kuttes ut som tilbud i Aktiv på Dagtid, ihvertfall inntil videre. Oppmøtet har vært magert og våre to ivrige «gåturvertinner» har bestemt seg for å si fra seg dette ansvaret. Vi takker dem for langvarig innsats for egen og andres folkehelse! Vi er selvsagt helt åpne for andre som måtet være interessert i å ta på seg å dra igang nye gåtur-tilbud. Ta kontakt med koordinator Janne eller daglig leder i idrettslaget, Guri