Medlemsskap, kontingent og treningsavgift i Ås IL

Hva er medlemskontingent?

Medlemskontingent er en årlig betaling for medlemskap i Ås IL. Alle som utøver idrett i en eller flere av idrettslagets grupper må betale den årlige medlemskontingenten. ( Ås IL Fotball krever egen kontingent. Er du eller noen i familien din, utøver i både fotball og en eller flere andre idretter i Ås, skal du/de betale medlemskontingent kun 1 gang.)

For 2016 er medlemskontingenten for barn opp til 17 år kr 200 og for voksne kr 250.

Betalingsanmodning sendes alle registrerte medlemmer fra systemet med varsling på e-post.

Hva er treningsavgift?

Treningsavgift er en betaling som går til den gruppa utøveren er med i for eksempel svømming, håndball, orientering, friidrett, basket. Treningsavgiften går til å dekke gruppas utgifter ved å tilby treninger, utstyr osv og varierer i beløpsstørrelse mellom de ulike idrettene. Beløpet fastsettes og innkreves fra den enkelte gruppe. Er du medlem av flere grupper, må du betale treningsavgift til hver enkelt. Treningsavgift må ikke forveksles med medlemskontingent.

Innmelding i Ås IL gjennom Min idrett

Aktiv utøvelse av en idrett i Ås IL, uavhengig av hvilken av de mange idrettsgreinene vi har, må være medlem av ÅS s IL og betale medlemkontingent til hovedlaget. Vi benytter Norsk Idrettsforbunds elektroniske medlemsregistrerings- og betalingssystem Min Idrett.

For deg som ennå ikke er registrert i Min idrett, følger en veiviser under.
(Selv om du har vært medlem og har betalt kontingent  i Ås IL i flere år, er det ikke sikkert at du er registrert som bruker av Min Idrett og har en egen profil med passord. Er du usikker, og vet du at du ikke er registrert ennå, søk opp navnet ditt på www.minidrett.no

Informasjon om Min idrett og førstegangsinnlogging.

Lurer du på noe om medlemsskap og kontingent?

Spørsmål kan rettes til daglig leder på e-post: daglig.leder@asil.no