Om Ås IL

Ås IL er et allianseidrettslag med ni grupper; basketball, friidrett, Friskis&Svettis, håndball, idrettsskolen, orientering, ski, svømming og trim, samt Ås IL Fotball.

Ås IL skal som idrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet i Ås kommune. Ås IL skal arbeide for at alle, uansett alder og ferdigheter, skal ha muligheten til å utøve idrett og fysisk aktivitet ut fra egne ønsker og forutsetninger. Ås IL skal dermed være kommunens fremste bidragsyter for å oppnå «idrett for alle». Medlemstallet er ca. 1150.

Hovedstyret (HS) består av Arbeidsutvalget (AU) og en representant fra hvert av gruppestyrene.

Lov for  ÅS IL ble revidert og vedtatt på årsmøtet 2016, og senere godkjent av Akershus idrettskrets

Lov for Ås idrettslag